ABOUT

Charity's House | Zalen voor vieren en vergaderen

Charity's House (Bijlmerdreef 1239) is een multifunctioneel verenigingsgebouw in Amsterdam Zuidoost. Het gebouw biedt onderdak aan 15 kerkgenootschappen uit Amsterdam Zuidoost. Er zijn vijf kerkzalen, die in totaal plaats bieden aan 900 gelovigen.
Ook geeft Charity's House ruimte aan een aantal zelforganisaties, een kinderdagopvang en een horecagelegenheid.

Achtergrond

De behoefte aan kerkruimtes in Amsterdam Zuidoost is groot omdat door de ingrijpende vernieuwing van de Bijlmermeer steeds meer flatgebouwen en parkeergarages, waar kerkdiensten werden gehouden, zijn gesloopt. Vooral kleinere kerkgenootschappen kwamen daardoor in de problemen; van de 80 kerken die Zuidoost rijk is, raakten er circa 45 ‘dakloos’. De meeste zochten noodgedwongen hun toevlucht tot leegstaande gebouwen of buurtcentra elders in de stad. Pentecost Revival Church heeft daarom, in overleg met deze kerkgenootschappen, het multifunctionele kerkgebouw Charity's House gebouwd.

Wie Vormen Charity's House?

Er zijn drie stichtingen actief voor het gebouw Charity's House. Deze beheert het gebouw namens alle participanten Stichting Penttecost Revival Church (een samenwerkingsverband van vijf kerken) zal de vijf kerkzalen huren. Stichting Penttecost Revival Church is met name verantwoordelijk voor de fondsenwerving t.b.v. de investeringen voor de kerken.

Wie huizen er in Charity's House?
Onderstaande 4 kerken huren de kerkzalen Charity's House:

  • Pentecost Revival Church
  • King of Kings Baptist Church
  • New Bethel Revival ministry
  • Damascus Christian Church

Vernieuwing Amsterdam Zuidoost

Het gebouw Charity's House is pal naast het Cultureel Educatief Centrum in Ganzenhoef gebouwd en is mede mogelijk gemaakt door Pentecost Revival Church die een nieuw kerkenverzamelgebouw heeft ontwikkeld. Pentecost Revival Church vindt het van groot belang om ook in maatschappelijk vastgoed te investeren om de leefbaarheid in de Bijlmermeer te versterken. De vernieuwing van de Bijlmermeer, ingezet in ’92 en naar verwachting voltooid in 2012, is de meest ingrijpende vernieuwingsoperaties in een naoorlogs stedelijk gebied in Nederland. Charity's House maakt hier onderdeel vanuit en is één van de meest in het oog springende nieuwbouwprojecten. Het merendeel van de oorspronkelijke Bijlmerhoogbouw is vervangen door laagbouw met verschillende woonmilieus. De resterende flats zijn of worden ingrijpend gerenoveerd.
Met de ingebruikneming van Charity's House ontstaat een nieuw perspectief voor de duurzame ontwikkeling van religieuze activiteiten en sociale bedrijvigheid, verzameld in één functioneel en veelkleurig gebouw.

TOP