HUISREGELS

Huisregels van gebouw Charity's House

 

 • Huurders en bezoekers houden zich aan de voorschriften en instructies van Pentecost Revival Church bij het gebruik van het gebouw en de daarin aanwezige installaties en voorzieningen. Zij volgen de aanwijzingen van de beheerder direct op.
 • De algemene ruimten, kantoren, vergaderzalen en kerkzalen gebruikt de huurder uitsluitend volgens de bestemming en als goed huurder. De huurder wijzigt niets aan het gebouw en de voorzieningen. Boren in vloeren en wanden is streng verboden.
 • De huurder veroorzaakt geen overlast of hinder aan medehuurders, bezoekers en omwonenden.
 • Parkeren mag alleen in de parkeervakken.
 • Nooduitgangen, gangen en trappen blijven altijd toegankelijk, vrij van obstakels en worden nooit gebruikt voor opslag. Fietsen worden niet in het gebouw geplaatst.
 • De goede werking van de lift mag niet worden belemmerd door het overbelasten van de lift, het spelen met de lift, het vasthouden of het blokkeren van de liftdeuren.
 • In Charity's House is het verboden om te roken en alcohol of drugs te gebruiken. Slapen in Charity's Houseis verboden.

 

 • In Charity's House is het bereiden van warme maaltijden verboden. Koude maaltijden, koude lunches kunnen na toestemming van de beheerder worden bereid in de keuken.
 • Onderverhuren of het in gebruik geven aan derden van het gehuurde is verboden, tenzij de huurder voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van de verhuurder.
 • Op de afgesproken tijd verlaat de huurder de zalen. De huurder laat het gehuurde en de algemene ruimten schoon en netjes opgeruimd achter.
 • Het plaatsen van goederen in Charity's House geschied geheel voor eigen risico van huurders en bezoekers. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of diefstal of vermissing van goederen van huurders en bezoekers.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gasten, personeel en leden van de organisatie van huurder. Herstel- en schoonmaakkosten worden verhaald op de verantwoordelijke huurder.
TOP